Anomalia Ebsteina - wrodzona choroba serca

Pomiędzy prawym przedsionkiem i prawą komorą znajduje się zastawka z trzema "płatkami", która nazywa się tricuspid. Ze względu na naruszenie formacji w okresie prenatalnym może być niedorozwinięte i przenieść się...


Czytaj więcej »