Kobieca intuicja jest jej przejawem i znaczeniem we współczesnym świecie

Mówiąc o tak ciekawej i mało zbadanej własności psychologicznej, takiej jak intuicja, wszyscy pamiętają działania, które, jak to było, zostały wykonane same bez naszego udziału. Może się to zdarzyć w przypadku szybkiego rozwiązania ważnych wydarzeń w krótkim czasie. W takich przypadkach dokonuje się świadomego wyboru przez naszą podświadomość, lub raczej następuje szybka intuicyjna decyzja. Filozof John White nazywa intuicję "doświadczeniem wewnętrznej wiedzy, która może być odczuwalna tak jasno, jak logiczna myśl". Rola tej ważnej jakości jest nieoceniona w kontaktach społecznych. W świecie społecznym kobiety przywiązują znacznie większą wagę do komunikacji i relacji. Cechy tego zjawiska ujawniono w artykule na temat .

Kobieca intuicja to rzeczywistość lub fikcja

Spory o wpływ intuicyjnej wiedzy na nasze życie nie przestają ustępować w publikacjach naukowych i popularnych. Rozwój tej niesamowitej jakości u niektórych ludzi demonstruje ich zdolność wyczuwania zbliżających się wydarzeń, zanim one wystąpią. Kolejny aspekt tego tematu: w jaki sposób kobieca intuicja różni się od tej samej zdolności u mężczyzn? Badania intuicyjne u przedstawicieli różnych płci wykazują minimalne różnice w kształtowaniu tej jakości..

Jakie są mity na temat siły tej jakości w żeńskiej połowie ludzkości? Najprawdopodobniej większy rozwój kobiet ma tak ważną charakterystykę psychologiczną, jak inteligencja emocjonalna. Ta jakość oznacza większą wrażliwość na informacje emocjonalne, wrażliwość na rozpoznawanie informacji niewerbalnych (ruch, mimika, postawa, gesty, ton rozmowy, drobne zdolności motoryczne).

U kobiet wrażliwość emocjonalna i umiejętności społeczne są bardziej rozwinięte. Pomaga im być bardziej doświadczonym w komunikacji, kontaktach z płcią przeciwną. Wyższy rozwój intuicji jest charakterystyczny dla poszczególnych kobiet i mężczyzn..

Kobiety są bardziej empatyczne w komunikacji, częściej słuchają, mają skłonność do empatii. Z tego powodu mogą skupić się na przeczuciach. Tworzy silniejsze emocjonalne i logiczne powiązania w analizie informacji, podejmowaniu decyzji..

Kobieca intuicja: jej siła i mądrość

Kobieca intuicja to dość "gorący" temat do dyskusji. W znacznie większym stopniu niż sądzono, powiedzmy 10-15 lat temu, nasze myślenie odbywa się na podwórku głównej sceny. Myślenie, pamięć emocjonalna, postawy działają na dwóch różnych poziomach. Podobnie jak u świadomych, tj. arbitralne i na poziomie mimowolnym (łączenie wrażeń świadomości i nieświadomości).

Co ciekawe, kobieca intuicja może znacznie pomóc w rozwiązaniu tych sekretów życia umysłowego. U kobiet, według badań, istnieje większy stopień zgodności między wnioskami analitycznymi i intuicyjnymi. W tym kontekście aspekty kulturowe i przyrodnicze są znacznie ważniejsze. Kobiety są z natury bardziej ukierunkowane na prokreację, są bardziej uważne w relacjach z mężczyznami. W większym stopniu wychwytują najmniejsze sygnały od dziecka. Ich biologiczne zegary przyspieszają, więc okres rozrodczy jest ograniczony.

Różnice kulturowe w życiu kobiet i mężczyzn powodują różnice w jakościach emocjonalności, empatii i inteligencji społecznej. Kobiety mają nieco bardziej rozwinięte porozumienie między analizą a intuicją..

Czy warto w pełni ufać intuicji

Często można usłyszeć od mężczyzn, że kobieca intuicja jest czymś, co nie jest zgodne z żadną logiką. Ale jeśli chodzi o pragmatyczne sytuacje z życia codziennego, ludzie chętnie oddadzą kobiecie "dłoń". Jeśli mówisz językiem psychologa: kobieca intuicja jest połączeniem bardziej rozwiniętej inteligencji społecznej i bogatego doświadczenia życiowego. Z wyjątkiem przypadków braku równowagi emocjonalnej u kobiet. Wcześniej pisaliśmy o skutecznych metodach rozwijania intuicji..

Ale czy warto tak bezwarunkowo ufać intuicyjnym wrażeniom? To pytanie jest zawsze obecne, jeśli chodzi o naturę tego zjawiska. Jeśli mówimy o wpływie podświadomości, zawsze trzeba być "czujnym". Obecny poziom wiedzy pozwala wnioskować, że procesy mentalne, które kontrolują nasze zachowanie, różnią się od tych, które pomagają wyjaśnić nasze zachowanie. W prostych słowach możemy najpierw dokonać wyboru, a następnie go uzasadnić. Dokonany wybór może nie być wystarczająco celowy i spowodować nieodwracalną krzywdę naszym bliskim, zabierając życie daleko od swoich prawdziwych celów i pragnień. Sprawdź swoje intuicyjne domysły lub oczekiwania. Podświadomość może "wyśmiewać się" z ciebie.

Nie powinieneś być "niewolnikiem" intuicji. Nawet bogate doświadczenie życiowe nie będzie w stanie ochronić twojego "wewnętrznego głosu" przed nadmiernym zaufaniem. Sprawdź intuicyjne domysły, szanujące ich wartość i siłę..

Kobiety wolą ufać intuicji, ponieważ ich mentalny system emocjonalnych sygnałów zmysłowych działa szybciej. Ale często taka decyzja, oparta tylko na sygnałach emocjonalnych, może być błędna "na początku". Warto sprawdzić logikę zgadywania, wrażenia, które nie wydają się tak wiarygodne. Szanując moc intuicyjnych domysłów, nie pozwól, aby takie potężne wpływy zniszczyły twoje pragnienia i motywacje..
Zobacz także: Poznaj prawdę: testy psychologii online, które zmienią umysł